kontakt

Naziv i skraćeni naziv tvrtke
TREND-INŽENJERING društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i inženjering
TREND-INŽENJERING d.o.o.

Poslovna zona Grabi bb
23241 Poličnik, Hrvatska

Pogon 1: Murvica
tel: +385 23 220 175
fax: +385 23 323 622
e-mail: trend-inzenjering@zd.t-com.hr

Adresa za korespondenciju:
Trend-inženjering d.o.o, Jurja Križanića 25a, 23000 Zadar

Proizvodnja: +385 98 1655 930
Projektiranje: +385 98 413 936

Registrirano kod Trgovačkog suda u Splitu.
Predmet br: Tt-96/125-2
MBS: 060008214
OIB: 41359371259
Iznos temeljnog kapitala 727.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Direktor društva: Zoran Lisica

Banka:
Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59, 10000 Zagreb
Žiro rn: 2484008-1100238274 - IBAN: HR4324840081100238274

Zagrebačka Banka d.d. Paromlinska 2, 10000 Zagreb
Žiro rn: 2360000-1102051524 – IBAN: HR2123600001102051524

kontakt